Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Πολιτική Απορρήτου

Η ομάδα Rheonics («Rheonics», «εμείς» ή «εμείς») αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επομένως, διεξάγουμε την επιχείρησή μας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας δεδομένων.

Έκταση

Αυτή η πολιτική απορρήτου ("Πολιτική") σάς ενημερώνει σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, κυκλοφορούμε και χρησιμοποιούμε σχετικά με τους επισκέπτες σε ιστότοπους της Rheonics ("ιστότοποι (ες)"). Επισκεπτόμενοι τις ιστοσελίδες μας, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική, διαφορετικά θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση των ιστοτόπων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής αυτής της Πολιτικής και θα ανακοινώσουμε τέτοιες αλλαγές σε αυτόν τον ιστότοπο. Επιστρέψτε τακτικά για να μάθετε για την κατάσταση της Πολιτικής.

Εκτός από αυτήν την Πολιτική, η Rheonics μπορεί να ορίσει τοπικές πολιτικές απορρήτου ή ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων που μπορούν να βρεθούν, κατά περίπτωση, στο στοιχείο μενού «Προστασία δεδομένων» στο κάτω μέρος της σελίδας. Τέτοιες τοπικές πολιτικές απορρήτου ή ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων προηγούνται αυτής της Πολιτικής σε περίπτωση διένεξης.

Συγκεντρωμένα δεδομένα

Τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη πληροφορία προσδιορισμού, θα συλλέγονται μόνο από εμάς εάν μας δώσετε αυτά τα δεδομένα εθελοντικά (π.χ. με εγγραφή, έρευνα) ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μας επιτρέπουν να το πράξουμε. Ως εκ τούτου, μπορείτε να επισκεφθείτε τους ιστότοπους χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση του ιστότοπου δεν απαιτεί εγγραφή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ανώνυμα τα δεδομένα που έχετε παράσχει για να τα αποθηκεύσουμε σε συγκεντρωτική μορφή και να τα συνδυάσουμε με άλλα δεδομένα για να δημιουργήσουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. τον αριθμό των επισκεπτών).

Ασφάλεια Δεδομένων

Η Rheonics θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά, διοικητικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση, αποκάλυψη, απώλεια ή καταστροφή. Για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων, χρησιμοποιούμε υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας IT.

Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να χαθούν ή να έχουν πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα μέρη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη και να απορρίψουμε ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατευμένος από κακόβουλο λογισμικό και παρόμοια. Εάν δεν μπορείτε να το διασφαλίσετε, σας ζητάμε να χρησιμοποιήσετε άλλα μέσα επικοινωνίας.

Χρήση και επεξεργασία δεδομένων

Η Rheonics συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως για την εκπλήρωση των αιτημάτων σας, όπως η απάντηση στα ερωτήματά σας, η επεξεργασία των παραγγελιών σας, η προετοιμασία, η διαπραγμάτευση, η εκτέλεση και η εκπλήρωση των συμβολαίων σας και η πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες.

Έχουμε επίσης την εξουσία να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, κυρίως λόγω νομικών υποχρεώσεων, κυβερνητικής ή δικαστικής διαταγής, να θεσπίσουμε ή να προστατεύσουμε μια νομική απαίτηση, να υπερασπιστούμε μια νομική απαίτηση, για επιχειρησιακές δοκιμές ή αναθεωρήσεις, σε σχέση με την πώληση , ανάθεση ή άλλη μεταβίβαση της επιχείρησης ή για την αποτροπή της κατάχρησης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

Για να διατηρήσετε τις σχέσεις σας με τους πελάτες, μπορεί να χρειαστεί να αποθηκεύσετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να ανταποκριθείτε καλύτερα στις ανάγκες σας ή να βελτιώσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Επίσης, εμείς ή τρίτο μέρος για λογαριασμό μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και υπηρεσίες από τη Rheonics, που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν ή για να πραγματοποιήσετε επιγραμμικές έρευνες.

Διανομή δεδομένων

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από αυτήν την Πολιτική, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα πωληθούν, θα μεταδοθούν ή θα διανεμηθούν με άλλο τρόπο σε τρίτους.

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4, μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες της ομάδας Rheonics ή σε τρίτους που μας έχουν δώσει εντολή. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να προβληθούν από εξωτερικές εταιρείες και αντιπροσώπους που πραγματοποιούν τεχνολογική συντήρηση ή εργάζονται για λογαριασμό μας για να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναλλαγών. Όλες αυτές οι εταιρείες και πράκτορες οφείλουν να τηρούν αυστηρή εμπιστευτικότητα.

Μπορεί να συμβεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα να αποθηκεύονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε υπολογιστές που βρίσκονται σε χώρες όπου δεν ισχύουν οι ίδιοι νόμοι περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής με τη χώρα κατοικίας σας. Ως εκ τούτου, λαμβάνουμε τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε ως βάση για τα μέτρα προστασίας των δεδομένων μας.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Κατόπιν αιτήματός σας, η Rheonics θα σας ενημερώσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα γραπτώς και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, εάν και ποια προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται στα συστήματά μας. Εάν, παρά τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε την ακρίβεια και την επικαιρότητα των δεδομένων, θα πρέπει να αποθηκεύονται λανθασμένα δεδομένα στα συστήματά μας, θα τα διορθώσουμε κατόπιν αιτήματός σας. Ως εγγεγραμμένος χρήστης έχετε την ευκαιρία να δείτε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, για αιτήματα πληροφοριών καθώς και για προτάσεις και καταγγελίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Rheonics θα απαντήσει σε όλα τα κατάλληλα αιτήματα πληροφοριών και σε όλα τα κατάλληλα αιτήματα για τη διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Χρήση του Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, την Παρακολούθηση μετατροπών του Google AdWords και το Remarketing Google. Η Google χρησιμοποιεί cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Το Google Analytics καταγράφει τις πληροφορίες ανώνυμα και οι τάσεις του ιστότοπου δεν περιέχουν δεδομένα σχετικά με συγκεκριμένους χρήστες. Το cookie DoubleClick τρίτου μέρους χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του επαναληπτικού μάρκετινγκ για προϊόντα όπως το AdWords στο δίκτυο εμφάνισης Google.

Τα cookies περιέχουν πληροφορίες όπως η ώρα της επίσκεψης, ο χρήστης επισκέπτεται για πρώτη φορά και πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο που παρέπεμπε τον αντίστοιχο χρήστη στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που παράγονται μέσω των cookies αποστέλλονται σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google μπορεί να παράσχει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους, εφόσον το απαιτεί ο νόμος ή αν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η Google τηρεί τους κανόνες προστασίας των δεδομένων της συμφωνίας Safe Harbor των ΗΠΑ και εγγράφεται στο πρόγραμμα Safe Harbor στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Με την Παρακολούθηση μετατροπών του Google AdWords, χρησιμοποιείται ένα cookie για τον καθορισμό της οφειλόμενης πληρωμής αφού κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση του AdWords. Με το επαναληπτικό μάρκετινγκ της Google, τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά πλοήγησης επισκεπτών ιστότοπων για σκοπούς μάρκετινγκ και χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της διαφήμισης στους πιθανούς πελάτες σας. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ενός επισκέπτη του ιστότοπου. Η συγκατάθεση για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα.

Μπορείτε να δείτε τη χρήση cookie για την Παρακολούθηση μετατροπών του Google AdWords και το Remarketing Google στο www.google.com/ads/preferences . Εάν διαγράψετε όλα τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία. Επίσης, μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση cookies εντελώς μέσω μιας ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά να σας συμβουλεύσει σε αυτή την περίπτωση ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου σε πλήρη έκταση. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics, θα βρείτε το αντίστοιχο πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης στο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Πολιτική Cookies
Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουνίου 2019

Η Rheonics χρησιμοποιεί cookies στον ιστότοπο rheonics.com. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, συναινείτε στη χρήση cookies. Η πολιτική μας για τα cookies εξηγεί τι είναι τα cookies, πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, τον τρόπο με τον οποίο τρίτα μέρη με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε μπορούν να χρησιμοποιούν cookies στην υπηρεσία, τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ένα αρχείο cookie αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού και επιτρέπει στην Υπηρεσία ή σε τρίτο μέρος να σας αναγνωρίσει και να κάνει την επόμενη επίσκεψή σας ευκολότερη και η Υπηρεσία πιο χρήσιμη για εσάς. Τα cookies μπορεί να είναι «μόνιμα» ή «περίοδος σύνδεσης».

Πώς χρησιμοποιεί η Rheonics τα cookies

Όταν χρησιμοποιείτε και έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία, μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα αριθμό αρχείων cookie στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς: για να ενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες της υπηρεσίας, να παρέχετε αναλυτικά στοιχεία, να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας, για να ενεργοποιήσετε την προβολή διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς διαφήμισης.

Μπισκότα τρίτων

Εκτός από τα δικά μας cookies, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε διάφορα cookies τρίτων μερών για να αναφέρουμε τα στατιστικά στοιχεία χρήσης της Υπηρεσίας, να προσφέρουμε διαφημίσεις μέσω και μέσω της υπηρεσίας κ.ο.κ.

Ποιες είναι οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies

Εάν θέλετε να διαγράψετε τα cookies ή να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να διαγράψει ή να απορρίψει τα cookie, επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι εάν διαγράψετε τα cookie ή αρνηθείτε να τα αποδεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρουμε, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και ορισμένες από τις σελίδες μας ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

[χρήστης_consent_state]
Δικαίωμα ενημέρωσης και επικοινωνίας

Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική. Το περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες θα επανεξεταστεί προσεκτικά από εμάς πριν από τη σύνδεσή τους, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι συνδέουμε μόνο ιστοσελίδες που τηρούν τις ίδιες υψηλές πολιτικές απορρήτου όπως οι Rheonics. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των άλλων ιστοσελίδων. Αφού λάβουμε γνώση των παραβιάσεων από περιεχόμενο τρίτων, θα καταργήσουμε αμέσως το περιεχόμενο ή τη σύνδεση.

Προειδοποίηση προστασίας δεδομένων

Εδώ μπορείτε να δείτε την ειδοποίηση προστασίας δεδομένων.

Προειδοποίηση προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Επικοινωνήστε μαζί μας: Μπορείτε να μας στείλετε τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια στο

Αναζήτηση