Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Άρνηση ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν rheonics.com (εφεξής «Ιστότοπος») βασίζεται σε Rheonics' εμπειρίες και συγκεντρώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο Rheonics' η γνώση. Αν και έχει ληφθεί μέριμνα για τη συγκέντρωση των πληροφοριών, Rheonics δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβειά του.

Οι πληροφορίες, οι συστάσεις και τα παραδείγματα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν σας απαλλάσσουν από την υποχρέωση διερεύνησης της πιθανότητας παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων και ενδεχομένως αποσαφήνισης της θέσης.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ RHEONICS "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ RHEONICS ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Β. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ , ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΖΩΑ Ή ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΣΥΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΑΔΙΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ) Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ.

1. Νομικές πληροφορίες

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν από την πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου.

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας (www.rheonics.com), Rheonics σας παρέχει μια ποικιλία πόρων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων, βελτιώσεων, νέων λειτουργιών ή/και της προσθήκης οποιωνδήποτε νέων ιδιοτήτων του ιστότοπου, υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης ("TOU").

Το TOU και τυχόν πρόσθετοι όροι που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο ισχύουν για την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου και αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ rheonics και εσείς σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

2. Αποδοχή

Η χρήση αυτού του ιστότοπου υποδηλώνει ότι αποδέχεστε, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, αυτό το TOU και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται και/ή αναφέρονται στο παρόν. Συνιστούμε να κατεβάσετε ή/και να εκτυπώσετε το TOU και να διαβάσετε προσεκτικά τις διατάξεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Επιπλέον, αυτοί οι όροι δεν αλλάζουν με κανέναν τρόπο τους όρους ή τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας με την οποία μπορεί να έχετε Rheonics. Τέτοιοι συγκεκριμένοι όροι μπορεί να είναι επιπλέον του TOU. Στο βαθμό που τέτοιοι συγκεκριμένοι όροι δεν συνάδουν με τους TOU, θα αντικαταστήσουν τους TOU.

3. Δικαίωμα αλλαγής όρων

Rheonics μπορεί να προσθέσει, να αλλάξει, να αφαιρέσει ή να ενημερώσει οποιοδήποτε τμήμα του TOU ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό το TOU ή σε οποιουσδήποτε όρους που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο θα ισχύουν αμέσως μόλις αναρτηθούν. Η συνέχιση της πρόσβασής σας ή η χρήση αυτού του ιστότοπου μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών θα θεωρείται ως δεσμευτική αποδοχή αυτών των αλλαγών ή τροποποιήσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το TOU για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όλους τους Όρους που διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Η πιο πρόσφατη έκδοση του TOU μπορεί να αναθεωρηθεί ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο «Όροι Χρήσης» που βρίσκεται στο κάτω μέρος των ιστοσελίδων μας. Εάν οποιαδήποτε στιγμή οι όροι δεν είναι πλέον αποδεκτοί από εσάς, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως κάθε πρόσβαση και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Rheonics διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να προσθέσει, να αλλάξει, να διακόψει, να αφαιρέσει ή να αναστείλει οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο προσωρινά ή μόνιμα, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη, στο Rheonics' την απόλυτη κρίση.

4. Χρήση αυτού του ιστότοπου

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει υπερβολικά ή να βλάψει Rheonics Διακομιστής ομάδας ή/και διακομιστής των θυγατρικών του ή το δίκτυο που είναι συνδεδεμένο με αυτούς τους Διακομιστές. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιουσδήποτε δικτυακούς τόπους, άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που είναι συνδεδεμένα σε αυτούς τους Διακομιστές, π.χ. μέσω πειρατείας, εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου μέσου.

Αυτός ο ιστότοπος δημοσιεύεται, συντηρείται και λειτουργεί από Rheonics. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο εκτός Ελβετίας, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Rheonics δεν δηλώνει ότι το υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση εκτός των ΗΠΑ και πρόσβαση σε αυτό από περιοχές όπου το περιεχόμενό τους μπορεί να είναι παράνομο ή απαγορευμένο.

5. Ιδιοκτησία

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα υλικά που περιγράφονται ή απεικονίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δημοσιεύσεων, πληροφοριών και εικόνων (συλλογικά «Περιεχόμενο») προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας του Rheonics, ή/και τις θυγατρικές της ή άλλους τρίτους δικαιοπαρόχους. Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο Περιεχόμενο ανήκουν Rheonics ή τους δικαιοδόχους της. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά στο παρόν.

Το περιεχόμενο που διατίθεται στον Ιστότοπο δεν περιλαμβάνει το σχέδιο ή τη διάταξη του Rheonics Ιστότοπος. Στοιχεία του Rheonics Ο ιστότοπος προστατεύεται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλους νόμους και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να μιμηθούν εν όλω ή εν μέρει. Χωρίς λογότυπο, γραφικό, ήχο ή εικόνα από αRheonics Ο ιστότοπος μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από Rheonics.

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τυχόν πρόσθετες ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, πληροφορίες ή περιορισμούς που περιέχονται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο και να σέβεστε τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων κατά τη χρήση του Περιεχομένου που διατίθεται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Ούτε οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας, τα εμβλήματα ούτε οποιοδήποτε στοιχείο που χρησιμεύει για την αναγνώριση του περιεχομένου μπορεί σε καμία περίπτωση να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν και θα διατηρηθούν σε όλες τις αναπαραγωγές.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ, ΝΑ ΜΕΤΑΔΕΙΤΕ, ΝΑ ΜΕΤΑΔΕΙΤΕ, ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ Ή ΝΑ ΠΩΛΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ, ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ, ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ, ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΕ Ή ΝΑ ΠΑΡΕΞΕΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ , ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ RHEONICS, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ TOU Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΣΟΒΕΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ.

6. Έδαφος διά παιγνίδι γκολφ

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους ή παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους στον Παγκόσμιο Ιστό. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για δική σας διευκόλυνση. Μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, αποχωρείτε από αυτόν τον ιστότοπο. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν είναι υπό τον έλεγχο του Rheonics δεν έχει ελέγξει αυτούς τους ιστότοπους. Ετσι, Rheonics δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο ή αναφορά που συνδέεται με ή από αυτόν τον ιστότοπο. Rheonics αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα, τη φύση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την εγκυρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία Web. Οι σύνδεσμοι από αυτόν τον ιστότοπο σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία Web δεν το σημαίνουν αυτό Rheonics εγκρίνει, εγκρίνει ή συνιστά αυτόν τον Ιστότοπο.

7. Δημοσιεύσεις διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο

Rheonics σας παρέχει πληροφορίες προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τεκμηρίωσης, τεχνικών προδιαγραφών, φύλλων δεδομένων και τυχόν συμπληρωμάτων του παρόντος και με άλλα έγγραφα ή εκτυπώσεις που δεν σχετίζονται με το προϊόν σε οποιαδήποτε μορφή (συλλογικά «Δημοσιεύσεις»). Οι Εκδόσεις που διατίθενται για λήψη υπόκεινται σε πνευματικά και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Rheonics παραχωρεί στον Χρήστη το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, ανακλητό δικαίωμα λήψης, χρήσης και αντιγραφής (δηλαδή ηλεκτρονική αντιγραφή και εκτύπωση αποσπασμάτων σε έντυπη μορφή) των Εκδόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι (1) η παρακάτω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι εμφανίζονται τόσο η ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων όσο και αυτή η ειδοποίηση άδειας, (2) η χρήση τέτοιων Δημοσιεύσεων που διατίθενται στον Ιστότοπο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση εντός των ορίων των TOU, ειδικά του επιχειρηματικού σκοπού αυτού του ιστότοπου όπως ορίζεται παραπάνω και δεν θα αντιγραφεί ή αναρτηθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή δικτύου, αποθηκευμένο σε σύστημα ανάκτησης ή μεταδόθηκε σε οποιοδήποτε μέσο, ​​(3) η χρήση είναι εντός των ορίων που ορίζονται από το TOU και (4) δεν γίνονται τροποποιήσεις οποιωνδήποτε Δημοσιεύσεων.

Οι δημοσιεύσεις που διατίθενται για λήψη από ή μέσω αυτού του ιστότοπου μπορούν να υπόκεινται σε άλλες συμφωνίες αδειών χρήσης. Αυτές οι Συμφωνίες Άδειας Χρήσης και τα δικαιώματα που τους παρέχονται δεν θα επηρεαστούν. Οι συγκεκριμένοι όροι των εφαρμοστέων συμφωνιών άδειας χρήσης ενδέχεται να είναι επιπλέον αυτού του TOU. Στο βαθμό που τέτοιοι συγκεκριμένοι όροι είναι ασυμβίβαστοι με την TOU, θα αντικαταστήσουν το TOU.

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ, Ωστοσο, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΗΡΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΙΑ. RHEONICS ΚΑΙ/Η ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ/Η ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ.

8. Πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο

Για την ευκολία σας, Rheonics μπορεί από καιρό σε καιρό να διαθέσει ως μέρος αυτής της Ιστοσελίδας Πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με το προϊόν καθώς και άλλες πληροφορίες (συλλογικά «Πληροφορίες»). Όλες οι Πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως ορίζονται παραπάνω, μόνο εντός των ορίων του TOU, χωρίς καμία δέσμευση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ως προσφορά για σύναψη σύμβασης. κανενα απο τα δυο Rheonics και/ή οι θυγατρικές της ούτε οποιοσδήποτε από τους παρόχους πληροφοριών της θα ευθύνονται για τυχόν σφάλματα ή καθυστερήσεις στην ανάρτηση των πληροφοριών ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που έγιναν βάσει αυτών.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». RHEONICS ΚΑΙ/Η ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή ΝΟΜΙΚΕΣ, ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. RHEONICS ΚΑΙ/Η ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ή ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ.

Λογότυπα τρίτων που απεικονίζονται στο Rheonics ο ιστότοπος μπορεί να προστατεύεται και να υπόκειται στους κανονισμούς των αντίστοιχων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

9. Αποποίηση ευθυνών και ζημιών

Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΟΥΝ Ή ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ) ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ". ΕΚΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, RHEONICS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΛΗΤΙΚΟ OUGH THE SITE, (2) ΟΤΙ Η Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΥΤΟΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΟΥΝ, ΒΛΑΒΗΣΟΥΝ Ή ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΟΤΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ,

10. Περιορισμός της ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ RHEONICS ΑΜΕΛΕΙΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ RHEONICS ΚΑΙ/Η ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Ή ΑΛΛΑ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΠΕΣΗ, ΑΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΙΜΩΡΙΚΗ Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ, ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ (1) ΤΗ ΧΡΗΣΗ, (2) ΤΗΝ Αδυναμία ΧΡΗΣΗΣ Ή (3) ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ RHEONICS Ή ΕΝΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΠΑΝΤΩΝ Ή ΤΥΠΙΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΩΣΤΕ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ RHEONICS Ομάδες ΚΑΙ/Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΔΙΚΑΛΟΓΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ Σ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) , ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ,-.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ RHEONICS ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ RHEONICS ΕΓΓΡΑΠΤΩΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΥΓΕ Η ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ.

11. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε Rheonics ή/και οι θυγατρικές του και όλοι οι αντιπρόσωποι, διευθυντές, υπάλληλοι, δικαιοπάροχοι και δικαιοδόχοι (συλλογικά, «Αποζημιωμένα Μέρη») αβλαβείς από και έναντι κάθε ευθύνης και κόστους (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από τα Αποζημιωμένα Μέρη σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από οποιαδήποτε παραβίαση εκ μέρους σας των TOU ή των προαναφερθέντων δηλώσεων, εγγυήσεων και όρων. Θα συνεργαστείτε όσο εύλογα απαιτείται Rheonics υπεράσπιση οποιασδήποτε αξίωσης. Rheonics και/ή οι θυγατρικές του διατηρούν το δικαίωμα, με δικά τους έξοδα, να αναλάβουν την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος υπόκειται διαφορετικά σε αποζημίωση από εσάς και δεν θα διευθετήσετε σε καμία περίπτωση κανένα θέμα χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Rheonics.

12. Πνευματικά δικαιώματα

Copyright © 2019 Rheonics. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο / δικαιοδοσία

Το TOU διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας, χωρίς να τίθεται σε εφαρμογή η διάταξη σύγκρουσης νόμων. Με την πρόσβαση ή / και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και από όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Συμφωνείτε ότι για οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, αγωγή ή διαδικασία που απορρέει από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ελβετίας θα έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία, υπό τον όρο ότι αυτή η αποκλειστικότητα δεν ισχύει για νομικές αγωγές που κινούνται ή ασκούνται από Rheonics.

14. Λήξη

Η παρούσα Σύμβαση και όλα τα δικαιώματα που παρέχονται βάσει αυτής λήγουν αυτομάτως όταν παύσετε να είστε υπάλληλος ή αντιπρόσωπος της Εταιρείας ή δεν θα θεωρείται πλέον Αντιπρόσωπος της Εταιρείας για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός εάν παραταθεί με την αμοιβαία γραπτή συγκατάθεση του μέρους. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν τη συγκεκριμένη TOU ανά πάσα στιγμή με τακτική ειδοποίηση. Η ειδοποίηση χρήστη θα κατευθύνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση .

Παρά το TOU, Rheonics διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τερματίσει την άδειά σας για χρήση αυτού του ιστότοπου και να αποκλείσει ή να περιορίσει τη μελλοντική πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου για οποιονδήποτε λόγο.

15. Γενικές προμήθειες

Εάν κάποια από τις διατάξεις της TOU θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, τότε η διάταξη αυτή θεωρείται αποσπασματική από αυτούς τους όρους και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα, τη νομιμότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Αντί της μη έγκυρης διάταξης, θεωρείται ότι μια έγκυρη διάταξη συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, η οποία πλησιάζει εκείνη που συμφωνήθηκε πραγματικά. το ίδιο ισχύει σε περίπτωση παράλειψης.

Για σχόλια σχετικά με τον ιστότοπο ή τεχνικά σχόλια μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση . Άλλες επικοινωνίες πρέπει να κατευθύνονται όπως υποδεικνύεται στον ιστότοπο.

16. Σημείωση για τους πιθανούς επενδυτές

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελούν προσφορά ή πρόσκληση για επένδυση. Rheonics δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται.

 

Αναζήτηση