Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
+41 52 511 3200 (SUI)     + 1 713 364 5427 (ΗΠΑ)     
Αποποίηση Ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν rheonics.com (εφεξής «Ιστότοπος») βασίζεται στις εμπειρίες της Rheonics και συγκεντρώνεται στο μέγιστο των γνώσεων της Rheonics. Παρόλο που έχει ληφθεί μέριμνα για τη συλλογή των πληροφοριών, η Rheonics δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβεια.

Οι πληροφορίες, οι συστάσεις και τα παραδείγματα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν σας απαλλάσσουν από την υποχρέωση διερεύνησης της πιθανότητας παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων και ενδεχομένως αποσαφήνισης της θέσης.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΗΩΝΙΚΗ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Ή ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΜΕΣΗΣ, ΑΜΕΣΗΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΚΕΡΔΩΝ, Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ, Ή ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΖΩΑ, Ή ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΛΛΟΙ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

1. Νομικές πληροφορίες

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν από την πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου.

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας (www.rheonics.com), Η Rheonics σας παρέχει ποικίλους πόρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων, βελτιώσεων, νέων λειτουργιών ή / και την προσθήκη οποιωνδήποτε νέων ιδιοτήτων της Ιστοσελίδας, υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης ("TOU").

Το TOU και οι τυχόν πρόσθετοι όροι που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο ισχύουν μαζί για την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου και αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της rheonics και εσάς όσον αφορά τη χρήση του παρόντος ιστότοπου.

2. Αποδοχή

Η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου υποδηλώνει ότι αποδέχεστε, χωρίς περιορισμούς ή προσόντα, αυτό το έγγραφο και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται ή / και αναφέρονται στο παρόν. Συνιστούμε να κάνετε λήψη ή / και εκτύπωση του TOU και να διαβάσετε προσεκτικά τις διατάξεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το Site. Δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Επιπλέον, αυτοί οι όροι δεν αλλάζουν με κανέναν τρόπο τους όρους ή τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που μπορεί να έχετε με την Rheonics. Τέτοιοι συγκεκριμένοι όροι μπορεί να είναι επιπλέον του TOU. Στο βαθμό που τέτοιοι συγκεκριμένοι όροι είναι ασυμβίβαστοι με την TOU, θα αντικαταστήσουν το TOU.

3. Δικαίωμα αλλαγής όρων

Η Rheonics μπορεί να προσθέσει, να αλλάξει, να αφαιρέσει ή να ενημερώσει οποιοδήποτε τμήμα του TOU ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό το TOU ή όποιους όρους αναρτώνται σε αυτόν τον ιστότοπο θα ισχύουν αμέσως μόλις δημοσιευθούν. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου μετά την αποστολή οποιωνδήποτε αλλαγών θα θεωρηθεί ως δεσμευτική αποδοχή σας σε αυτές τις αλλαγές ή τροποποιήσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το TOU για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όλους τους Όρους που διέπουν τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου. Η πιο πρόσφατη έκδοση του TOU μπορεί να ελεγχθεί ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο "Όροι Χρήσης" που βρίσκονται στο κάτω μέρος των ιστοσελίδων μας. Εάν οποιαδήποτε στιγμή οι όροι δεν είναι πλέον αποδεκτοί από εσάς, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως κάθε πρόσβαση και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Η Rheonics διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να προσθέσει, να αλλάξει, να διακόψει, να αφαιρέσει ή να αναστείλει τυχόν Υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο προσωρινά ή μόνιμα, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη, κατά την αποκλειστική κρίση της Rheonics.

4. Χρήση αυτού του ιστότοπου

Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου για σκοπούς που είναι παράνομοι ή απαγορεύονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να βλάψει οιονδήποτε διακομιστή ομάδας Rheonics ή / και διακομιστή των συνεργατών του ή το δίκτυο που συνδέεται με αυτούς τους διακομιστές. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τυχόν ιστότοπους, άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με αυτούς τους διακομιστές, π.χ. μέσω hacking, εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Αυτός ο ιστότοπος δημοσιεύεται, διατηρείται και λειτουργεί από τη Rheonics. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο εκτός της Ελβετίας, το πράττετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Η Rheonics δεν δηλώνει ότι τα υλικά σε αυτόν τον ιστότοπο είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση εκτός των ΗΠΑ και πρόσβαση σε αυτά από περιοχές όπου το περιεχόμενό τους ενδέχεται να είναι παράνομο ή απαγορευμένο.

5. Ιδιοκτησία

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα υλικά που περιγράφονται ή απεικονίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δημοσιεύσεων, των πληροφοριών και των εικόνων (συλλογικά "Περιεχόμενο") προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας της Rheonics ή / και των θυγατρικών της άλλους δικαιοπάροχους τρίτων. Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο ανήκουν στη Rheonics ή στους δικαιοπαρόχους της. Όλα τα δικαιώματα που δεν προβλέπονται ρητά στο παρόν έχουν επιφυλαχθεί.

Το περιεχόμενο που διατίθεται στον Ιστότοπο δεν περιλαμβάνει το σχέδιο ή τη διάταξη του ιστότοπου Rheonics. Στοιχεία του δικτυακού τόπου Rheonics προστατεύονται από το δίκαιο των εμπορικών σημάτων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλους νόμους και δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να μιμηθούν εν όλω ή εν μέρει. Κανένα λογότυπο, γραφικό, ήχο ή εικόνα από τον ιστότοπο Rheonics δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί ή να μεταδοθεί εκ νέου εκτός εάν το επιτρέψει ρητά η Rheonics.

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τυχόν πρόσθετες ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, πληροφορίες ή περιορισμούς που περιέχονται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο και να σέβεστε τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων κατά τη χρήση του Περιεχομένου που διατίθεται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Ούτε οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας, τα εμβλήματα ούτε οποιοδήποτε στοιχείο που χρησιμεύει για την αναγνώριση του περιεχομένου μπορεί σε καμία περίπτωση να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν και θα διατηρηθούν σε όλες τις αναπαραγωγές.

Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε, μετάδοση, μετάδοση, μεταβίβαση ή πώληση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, αποσυμπίληση ή να αποσυναρμολογήσετε, διανομή, εκτέλεση, επίδειξη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση ΤΗΣ RHEONICS, ΕΚΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση απαγορεύεται από το νόμο και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ποινικές και ποινικές κυρώσεις.

6. Έδαφος διά παιγνίδι γκολφ

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους του Διαδικτύου στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, αφήνετε αυτόν τον ιστότοπο. Οι συνδεδεμένες τοποθεσίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Rheonics δεν έχει εξετάσει αυτούς τους ιστότοπους. Έτσι, η Rheonics δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία Web ή αναφορά που συνδέεται με ή από αυτόν τον ιστότοπο. Η Rheonics αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα, τη φύση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την εγκυρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία Web. Οι συνδέσεις από αυτόν τον ιστότοπο σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο δεν σημαίνουν ότι η Rheonics εγκρίνει, εγκρίνει ή συστήνει τον ιστότοπο.

7. Δημοσιεύσεις διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο

Η Rheonics σας παρέχει πληροφορίες για το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τεκμηρίωσης, τεχνικών προδιαγραφών, φύλλων δεδομένων και τυχόν συμπληρωμάτων τους και με άλλα έγγραφα που δεν σχετίζονται με το προϊόν ή εκτυπώσεις σε οποιαδήποτε μορφή (συλλογικά "Εκδόσεις"). Οι δημοσιεύσεις που διατίθενται προς λήψη υπόκεινται σε διανοητικά και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η Rheonics παρέχει στον Χρήστη το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, ανακλητό δικαίωμα λήψης, χρήσης και αντιγραφής (δηλ. Ηλεκτρονικά αντίγραφα και εκτύπωση αποσπασμάτων) των Εκδόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι (1) ότι η ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων και η παρούσα ειδοποίηση άδειας εμφανίζονται, (2) η χρήση τέτοιων Δημοσιεύσεων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά για χρήση εντός των ορίων του TOU, ιδιαίτερα του επιχειρηματικού σκοπού αυτού του Δικτυακού Τόπου όπως περιγράφεται παραπάνω και δεν θα αντιγραφεί (3) η χρήση είναι εντός των ορίων που καθορίζονται από το TOU και (4) δεν γίνονται τροποποιήσεις των εκδόσεων.

Οι δημοσιεύσεις που διατίθενται για λήψη από ή μέσω αυτού του ιστότοπου μπορούν να υπόκεινται σε άλλες συμφωνίες αδειών χρήσης. Αυτές οι Συμφωνίες Άδειας Χρήσης και τα δικαιώματα που τους παρέχονται δεν θα επηρεαστούν. Οι συγκεκριμένοι όροι των εφαρμοστέων συμφωνιών άδειας χρήσης ενδέχεται να είναι επιπλέον αυτού του TOU. Στο βαθμό που τέτοιοι συγκεκριμένοι όροι είναι ασυμβίβαστοι με την TOU, θα αντικαταστήσουν το TOU.

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές ή ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, για τα οποία APPOLIGIZE, όμως, πρέπει να αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης σε σχέση με αυτό, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΥΠΟ ΑΔΙΚΗΜΑ. Η RHEONICS ΚΑΙ / Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ή / ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ.

8. Πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο

Για τη διευκόλυνσή σας, η Rheonics ενδέχεται από καιρό σε καιρό να θέσει στη διάθεση σας πληροφορίες σχετικά με το Προϊόν, καθώς και άλλες πληροφορίες (συλλογικά "Πληροφορίες"). Όλες οι Πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως περιγράφονται παραπάνω, μόνο εντός των ορίων του TOU, χωρίς καμία δέσμευση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται ως προσφορά για τη σύναψη της σύμβασης. Ούτε η Rheonics και / ή οι συνεργάτες της ούτε κανένας από τους προμηθευτές πληροφοριών της δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή καθυστερήσεις στην απόσπαση των πληροφοριών ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που αναλαμβάνονται σε σχέση με αυτές.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η RHEONICS ΚΑΙ / Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Ή Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η RHEONICS ΚΑΙ / Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Τα λογότυπα τρίτων που απεικονίζονται στον ιστότοπο της Rheonics ενδέχεται να προστατεύονται και να υπόκεινται στους κανονισμούς των αντίστοιχων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

9. Αποποίηση ευθυνών και ζημιών

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΑΥΤΟ ΤΟ SITE (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ πρόσβαση μέσω αυτής της ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ) ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ, RHEONICS ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ το περιεχόμενο του ιστότοπου ( 1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (2) οΤΙ Ο SERVER ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ είναι απαλλαγμένο από ιούς ή άλλα στοιχεία που μπορούν να μολύνουν, ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΛΗΨΗ Ή ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

10. Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε RHEONICS ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ RHEONICS Ή / ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ή ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ (1) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, (2) ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή (3) ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΕΑΝ Η RHEONICS Ή ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Ο εφαρμοστέος νόμος δεν επιτρέπεται να επιτρέψει την εξαίρεση ή τον περιορισμό των συνεπειών ή των τυχαίων ζημιών, οπότε ο ανωτέρω περιορισμός ή αποκλεισμός δεν μπορεί να ισχύσει για εσάς.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η RHEONICS ομάδες ή / και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ»ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, αλλά δεν περιορίζονται σε, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ), ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 10.000 ΕΥΡΩ,

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ RHEONICS ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΝΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ RHEONICS ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

11. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε την Rheonics ή / και τις θυγατρικές της και όλους τους αντιπροσώπους της, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους τους, τους δικαιοπάροχους και τους κατόχους άδειας (συλλογικά "Αποζημιωμένα Μέρη") από και έναντι οποιασδήποτε ευθύνης και κόστους , αμοιβές δικηγόρων και έξοδα), τα οποία επιβαρύνουν τα αποζημιωθέντα μέρη σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από τυχόν παραβίαση εκ μέρους σας από την TOU ή από τις προηγούμενες παραστάσεις, εγγυήσεις και συμφωνίες. Εσείς θα συνεργαστείτε όσο το δυνατόν πιο εύλογα στην άμυνα της Rheonics για οποιαδήποτε αξίωση. Η Rheonics και / ή οι θυγατρικές της διατηρούν το δικαίωμα με δικά τους έξοδα να αναλάβουν την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς και σε καμία περίπτωση δεν θα διευθετήσετε κανένα θέμα χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Rheonics.

12. Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2019 Rheonics. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο / δικαιοδοσία

Το TOU διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας, χωρίς να τίθεται σε εφαρμογή η διάταξη σύγκρουσης νόμων. Με την πρόσβαση ή / και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και από όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Συμφωνείτε ότι για κάθε αγωγή, αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που προκύπτει από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, το Επαρχιακό Δικαστήριο της Ελβετίας θα έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η αποκλειστικότητα δεν ισχύει για τις αγωγές που κινήθηκαν ή τέθηκαν από τη Rheonics.

14. Λήξη

Η παρούσα Σύμβαση και όλα τα δικαιώματα που παρέχονται βάσει αυτής λήγουν αυτομάτως όταν παύσετε να είστε υπάλληλος ή αντιπρόσωπος της Εταιρείας ή δεν θα θεωρείται πλέον Αντιπρόσωπος της Εταιρείας για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός εάν παραταθεί με την αμοιβαία γραπτή συγκατάθεση του μέρους. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν τη συγκεκριμένη TOU ανά πάσα στιγμή με τακτική ειδοποίηση. Η ειδοποίηση χρήστη θα κατευθύνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση .

Παρά το TOU, η Rheonics διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να καταγγείλει την άδειά σας για χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου και να εμποδίσει ή να περιορίσει τη μελλοντική πρόσβαση και χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου για οποιονδήποτε λόγο.

15. Γενικές προμήθειες

Εάν κάποια από τις διατάξεις της TOU θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, τότε η διάταξη αυτή θεωρείται αποσπασματική από αυτούς τους όρους και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα, τη νομιμότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Αντί της μη έγκυρης διάταξης, θεωρείται ότι μια έγκυρη διάταξη συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, η οποία πλησιάζει εκείνη που συμφωνήθηκε πραγματικά. το ίδιο ισχύει σε περίπτωση παράλειψης.

Για σχόλια σχετικά με τον ιστότοπο ή τεχνικά σχόλια μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση . Άλλες επικοινωνίες πρέπει να κατευθύνονται όπως υποδεικνύεται στον ιστότοπο.

16. Σημείωση για τους πιθανούς επενδυτές

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελούν προσφορά ή ζήτηση για επένδυση. Η Rheonics δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των δημοσιευθεισών πληροφοριών.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας: Μπορείτε να μας στείλετε τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια στο

Αναζήτηση