Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Πιστοποιημένοι αισθητήρες Rheonics EX Iecex Atex2

Η Rheonics περνά ελέγχους παρακολούθησης για ATEX & IECEx μετά τη μετεγκατάσταση σε νέα εγκατάσταση

Το τμήμα Rheonics - Ελβετίας μετεγκαταστάθηκε πρόσφατα σε μια νέα εγκατάσταση με σκοπό την επέκταση και τον εξορθολογισμό των λειτουργιών του.

Η διεύθυνση για τη νέα εγκατάσταση έχει ως εξής:

Rheonics GmbH
Klosterstrasse 19
8406, Βίντερθουρ

Switzerland

Ενημερώσεις για τις πιστοποιήσεις ATEX, IECEx

Μετά τη μετεγκατάσταση σε μια νέα εγκατάσταση, η Rheonics πέρασε με επιτυχία τους ελέγχους παρακολούθησης και με χαρά ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου της ΑΤΕΧ & IECEx πιστοποιήσεις. Το έργο πιστοποιήσεων ξεκίνησε με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας παγκοσμίως, σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. Η εγκατάσταση της Rheonics GmbH έχει εφαρμόσει και εφαρμόσει με επιτυχία ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ISO 80079-34 & ISO 9001.

Ως μακροχρόνιος κατασκευαστής λύσεων ανίχνευσης υγρών, η Rheonics αναγνωρίζει συνεχώς και σχεδιάζει νέες λύσεις και προστασίες που οι πελάτες μας θα εμπιστεύονται στις επικίνδυνες και εκρηκτικές τοποθεσίες τους.

Συμμόρφωση ATEX & IECEx

Η Rheonics προσφέρει εγγενώς ασφαλείς αισθητήρες πιστοποιημένους από την ATEX και την IECEx για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Αυτοί οι αισθητήρες είναι σύμφωνοι με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού και συστημάτων προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

Οι εγγενώς ασφαλείς και εκρηκτικές πιστοποιήσεις που διαθέτει η Rheonics επιτρέπουν επίσης την προσαρμογή ενός υφιστάμενου αισθητήρα, επιτρέποντας στους πελάτες μας να αποφεύγουν το χρόνο και το κόστος που σχετίζονται με την ταυτοποίηση και τον έλεγχο μιας εναλλακτικής λύσης. Προσαρμοσμένοι αισθητήρες μπορούν να παρέχονται για εφαρμογές που απαιτούν μία μονάδα μέχρι χιλιάδες μονάδες. με χρόνους προβολής εβδομάδων έναντι μηνών.

Ρεονική SRV & SRD είναι πιστοποιημένα τόσο από την ATEX όσο και από την IECEx από την TÜV Rheinland.

Tuv-πιστοποιημένη-ρεονική

ATEX (2014/34 / ΕΕ) Πιστοποίηση

Οι πιστοποιημένοι εγγενώς ασφαλείς αισθητήρες της Rheonics ATEX συμμορφώνονται με την οδηγία ATEX 2014/34 / ΕΕ και είναι πιστοποιημένοι για την ενδογενή ασφάλεια στην Ex. Η οδηγία ATEX καθορίζει ελάχιστες και βασικές απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια για την προστασία των εργαζομένων που απασχολούνται σε επικίνδυνες ατμόσφαιρες.

Οι πιστοποιημένοι αισθητήρες ATEX της Rheonics αναγνωρίζονται για χρήση στην Ευρώπη και διεθνώς. Όλα τα πιστοποιημένα εξαρτήματα ATEX φέρουν την ένδειξη "CE" για να δείξουν τη συμμόρφωση.

Πιστοποιημένο με IECEx

Οι εγγενώς ασφαλείς αισθητήρες της Rheonics πιστοποιούνται από την IECEx, τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή για την πιστοποίηση προτύπων που σχετίζονται με εξοπλισμό για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

Πρόκειται για μια διεθνή πιστοποίηση που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την ασφάλεια για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές. Οι αισθητήρες Rheonics είναι πιστοποιημένοι για εγγενή ασφάλεια σε Ex i.

Πιστοποιημένα προϊόντα

SRV Rheonics SRV
SRD - NPT Rheonics SRD
Βασικά χαρακτηριστικά του SRV και SRD
 • Μεγάλη μέτρηση ιξώδους (επίσης πυκνότητα με SRD) με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας ρευστού
 • Ερματικά σφραγισμένα, όλα τα 316L βρεγμένα μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Σταθερές και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε μη Νευτώνια υγρά όπως βαφές και επιχρίσματα
 • Μικρός παράγοντας μορφής για απλή εγκατάσταση σε υπάρχουσες γραμμές ροής και κεφαλές ακροφυσίων
 • Εύκολη ενσωμάτωση με υπάρχοντα συστήματα λήψης δεδομένων που χρησιμοποιούν ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία δεδομένων
 • Έξυπνη αυτό-ανίχνευση της καθαρότητας των αισθητήρων, εύκολος καθαρισμός και επαλήθευση της βαθμονόμησης

Περιγραφή αισθητήρα και συνθήκες εγκατάστασης

Οι αισθητήρες Rheonics SRV χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και τον έλεγχο του ιξώδους των υγρών, κυρίως υπό συνθήκες διεργασίας. Οι αισθητήρες Rheonics SRD μετρούν, επιπλέον, την πυκνότητα υγρού καθώς και το πραγματικό δυναμικό και κινηματικό ιξώδες. Κάθε αισθητήρας έχει ένα συμμετρικό στρεπτικό αντηχείο ως ευαίσθητο στοιχείο. Η επίδραση του ρευστού στο οποίο βυθίζεται στην απόκριση συντονισμού του - η συχνότητα συντονισμού και η απόσβεσή του - μετράται και ερμηνεύεται από την ηλεκτρονική μονάδα με την οποία παρέχεται.

Και οι δύο αυτές συσκευές, που στο εξής αναφέρονται συλλογικά ως αισθητήρες «SR», παραδίδονται σε μια έκδοση που είναι εγγενώς ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον οι αισθητήρες εγκαθίστανται και λειτουργούν όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο EX, δεν είναι σε θέση να αναφλέξουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες στις οποίες λειτουργούν, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός του φακέλου παραμέτρων που περιγράφονται στο εγχειρίδιο EX.

Κάθε αισθητήρας Rheonics SR παραδίδεται σε συνδυασμό με μια ηλεκτρονική μονάδα που λειτουργεί και ο δύο αισθητήρας και μεταδίδει τις τιμές μέτρησης σε μία από μια ποικιλία διεπαφών Κατά τη χρήση αισθητήρων Rheonics SR σε επικίνδυνη περιοχή, πρέπει να εγκατασταθούν ένα ή περισσότερα φράγματα διόδων Zener μεταξύ του αισθητήρα Rheonics SR και της ηλεκτρονικής μονάδας του. Αυτό το φράγμα χρησιμεύει για τον περιορισμό της ποσότητας ρεύματος και τάσης που διατίθεται στον αισθητήρα σε περίπτωση βλάβης στην ηλεκτρονική μονάδα και / ή εντός του ίδιου του αισθητήρα.

Τα ίδια τα φράγματα διόδων Zener πρέπει να βρίσκονται είτε έξω από οποιαδήποτε επικίνδυνη ζώνη, είτε στη ζώνη που καθορίζεται από τους κατασκευαστές ως ασφαλή για τα εμπόδια. Η ηλεκτρονική μονάδα του αισθητήρα Rheonics SR πρέπει να βρίσκεται έξω από την επικίνδυνη ζώνη.

Ταξινομήσεις περιοχής 

Ζώνη 0: Η Ζώνη 0 είναι μια περιοχή στην οποία υπάρχει εκρηκτική ατμόσφαιρα συνεχώς για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή συχνά συμβαίνει.

Ζώνη 1: Η Ζώνη 1 είναι μια περιοχή στην οποία μια εκρηκτική ατμόσφαιρα είναι πιθανό να εμφανίζεται περιστασιακά σε κανονική λειτουργία. Μπορεί να υπάρχει λόγω επισκευής, συντήρησης ή διαρροής.

Ζώνη 2: Η Ζώνη 2 είναι ένα μέρος στο οποίο δεν είναι πιθανό να εκραγεί ατμόσφαιρα κατά την κανονική λειτουργία, αλλά, εάν συμβεί, θα παραμείνει για μικρό χρονικό διάστημα μόνο. Αυτές οι περιοχές γίνονται επικίνδυνες μόνο σε περίπτωση ατυχήματος ή ασυνήθιστης κατάστασης λειτουργίας.

Επισκεφθείτε τη σελίδα Εγχειρίδια για να ζητήσετε εγχειρίδια εγκατάστασης SRV, SRD και EX.

Εγχειρίδια αισθητήρων και εγκατάστασης
SRV-EX-Συνέλευση-01
SRD-EX-Συνέλευση-01

Βιομηχανίες και εφαρμογές

Μερικές από τις βιομηχανίες που καλύπτονται από τα πιστοποιημένα προϊόντα EX είναι οι ακόλουθες:

 • Διυλιστήρια πετρελαίου + φυσικού αερίου, εξέδρες πλατφόρμας ανοικτής θαλάσσης και μονάδες επεξεργασίας
 • Σταθμοί ανεφοδιασμού αυτοκινήτων ή βενζινάδικα
 • Εγκαταστάσεις χημικής επεξεργασίας
 • Εξόρυξη άνθρακα
 • Βιομηχανίες τυπογραφίας, χαρτιού και υφασμάτων
 • Αεροπορία, ανεφοδιασμός σε καύσιμα και υπόστεγα
 • Αγωγοί φυσικού αερίου και κέντρα διανομής
 • Διυλιστήρια ζάχαρης
 • Λείανση μεταλλικής επιφάνειας, ειδικά σκόνες και σωματίδια αλουμινίου.
 • Βιομηχανίες επιφανείας
 • Επεξεργασία αποβλήτων, εγκαταστάσεις αποχέτευσης

Παραδείγματα εφαρμογών στις οποίες αναπτύσσονται Rheonics EX Sensors

Χρήση μετρήσεων ιξώδους σε πραγματικό χρόνο σε εργασίες διυλιστηρίου για μεγαλύτερη απόδοση, ευελιξία και κερδοφορία

Χρήση μετρήσεων ιξώδους σε πραγματικό χρόνο σε εργασίες διυλιστηρίου για μεγαλύτερη απόδοση, ευελιξία και κερδοφορία

Οι διαδικασίες σε διυλιστήρια όπου οι μετρήσεις ιξώδους και πυκνότητας και η διαχείριση παίζουν κεντρικό ρόλο στις εργασίες διυλιστηρίου είναι οι ακόλουθες: Ακριβής…

Διαβάστε περισσότερα
Διαχείριση λυμάτων στην επεξεργασία ποτών και τροφίμων με ενσωματωμένη παρακολούθηση ιξώδους

Διαχείριση λυμάτων στην επεξεργασία ποτών και τροφίμων με ενσωματωμένη παρακολούθηση ιξώδους

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι ένας από τους βασικούς βιομηχανικούς τομείς και συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.…

Διαβάστε περισσότερα
Παρακολούθηση και έλεγχος του ιξώδους του σμάλτου καλωδίου στη διαδικασία επίστρωσης

Παρακολούθηση και έλεγχος του ιξώδους του σμάλτου καλωδίου στη διαδικασία επίστρωσης

Το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς ηλεκτρικών μονωτικών επικαλύψεων το 2015 ήταν 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά…

Διαβάστε περισσότερα
Έλεγχος διαδικασίας φαρμακευτικής εκτύπωσης

Έλεγχος διαδικασίας φαρμακευτικής εκτύπωσης

Η σήμανση προϊόντων έχει υποστεί αυξημένο έλεγχο στη φαρμακευτική βιομηχανία λόγω πίεσης από τρεις παράγοντες: κανονισμούς, αισθητική και…

Διαβάστε περισσότερα
Παρακολούθηση μετρήσεων DV σε εργαλεία LWD, MWD, Wireline

Παρακολούθηση μετρήσεων DV σε εργαλεία LWD, MWD, Wireline

Η σχεδίαση αισθητήρων καταγραφής καλά στα περιλαίμια τρυπανιών προσομοιώνει μια επανάσταση στην καταγραφή και διάτρηση. LWD, MWD…

Διαβάστε περισσότερα
Βελτιστοποίηση εφαρμογών φλεξογραφίας, γκραβούρας και κυματοειδούς εκτύπωσης μέσω της επιτόπιας παρακολούθησης και ελέγχου του ιξώδους

Βελτιστοποίηση εφαρμογών φλεξογραφίας, γκραβούρας και κυματοειδούς εκτύπωσης μέσω της επιτόπιας παρακολούθησης και ελέγχου του ιξώδους

Τα τυπογραφικά πιεστήρια έχουν πολλές εφαρμογές - εφημερίδες, περιοδικά, καταλόγους, συσκευασίες και ετικέτες. Η παγκόσμια βιομηχανία εκτύπωσης προβλέπεται να φτάσει…

Διαβάστε περισσότερα
Παρακολούθηση βάρους λάσπης

Παρακολούθηση βάρους λάσπης

Ως μέρος της προσπάθειας του κλάδου για συνεχή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, η απόδοση και η διαχείριση των υγρών γεώτρησης έχουν τεθεί σε στενότερο έλεγχο.…

Διαβάστε περισσότερα
Παρακολούθηση κατάστασης πετρελαίου κινητήρα σε πραγματικό χρόνο

Παρακολούθηση κατάστασης πετρελαίου κινητήρα σε πραγματικό χρόνο

Ένας από τους μεγαλύτερους τομείς καινοτομίας και Ε & Α στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι η παρακολούθηση των συνθηκών λαδιού κινητήρα. Ταχύς…

Διαβάστε περισσότερα
Αυτοματισμός ελέγχου και βελτιστοποίησης ζωγραφικής και επίστρωσης αυτοκινήτων

Αυτοματισμός ελέγχου και βελτιστοποίησης ζωγραφικής και επίστρωσης αυτοκινήτων

Μέσα από όλη την πρόοδο στον σχεδιασμό και την κατασκευή αυτοκινήτων με την πάροδο των ετών, υπήρξε μια σταθερά - η αισθητική του οχήματος…

Διαβάστε περισσότερα
Παραγωγή μπαταρίας - Ανάμιξη και επικάλυψη πολτού

Παραγωγή μπαταρίας - Ανάμιξη και επικάλυψη πολτού

Οι μπαταρίες λιθίου διατηρούν τόσο τα βασικά όσο και την άνεση της σύγχρονης ζωής σε λειτουργία με ασφάλεια και αξιοπιστία. Έχουν μια μεγάλη λίστα…

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά και QAN

Ακολουθεί η λίστα των ενημερωμένων πιστοποιητικών που είναι διαθέσιμα για προβολή / λήψη με τη διεύθυνση της νέας εγκατάστασης παραγωγής.

ΤίτλοςΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΣύνδεσμοςΤύπος
Πιστοποιητικό - Ειδοποίηση διασφάλισης ποιότητας ATEX (QAN) - Γερμανικά

ATEX-QAN (Κοινοποίηση διασφάλισης ποιότητας) στα γερμανικά - Οι απαιτήσεις σύμφωνα με την οδηγία 2014/34 / ΕΕ έχουν εκπληρωθεί

Λήψη

Πιστοποιητικό - Ειδοποίηση διασφάλισης ποιότητας ATEX (QAN) - Αγγλικά

ATEX-QAN (Κοινοποίηση διασφάλισης ποιότητας) στα Αγγλικά - Οι απαιτήσεις σύμφωνα με την οδηγία 2014/34 / ΕΕ έχουν εκπληρωθεί.

Λήψη

Δήλωση συμμόρφωσης - Δήλωση συμμόρφωσης CE σύμφωνα με την οδηγία 2014/34 / ΕΕ (ATEX) για SRV & SRD

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ της Rheonics σύμφωνα με την οδηγία 2014/34 / ΕΕ (ATEX) και σχετικά πρότυπα για SRV, SRV-FPC, SRD & SRD-FPC

Λήψη

Πιστοποιητικό - Πιστοποιητικό ATEX για SRV & SRD

Πιστοποιητικό εξοπλισμού και προστατευτικών συστημάτων που προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα - Οδηγία 2014/34 / ΕΕ

Λήψη

Πιστοποιητικό - Πιστοποιητικό συμμόρφωσης IECEx για SRV & SRD

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ως επαλήθευση ότι ένα δείγμα ή αντιπροσωπευτικά της παραγωγής αξιολογήθηκε και δοκιμάστηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC που παρατίθενται στο πιστοποιητικό.

Λήψη

Για τυχόν ερωτήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με τις λύσεις μας ATEX - IECEx, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Αναζήτηση