Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Πολιτική Ποιότητας

Το έγγραφο Πολιτικής Ποιότητας αναπτύχθηκε από τη διοίκηση για να εκφράσει την οδηγία της ανώτατης διοίκησης σε σχέση με την ποιότητα και ισχύει για όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Η πολιτική ποιότητας ισχύει για όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Όλες οι παραδόσεις θα πρέπει να πληρούν ή κατά προτίμηση να υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών μας - καθ 'όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής διαδικασίας, από παραγγελίες έως τελικές παραδόσεις και χρήση των προϊόντων, των λύσεων και των υπηρεσιών μας. Για να διασφαλίσουμε ότι πληρούμε τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας έναντι των πελατών μας, των ανθρώπων μας, των συνεργατών μας, των προμηθευτών μας και των μετόχων μας, δεσμευόμαστε για τους ακόλουθους ποιοτικούς στόχους:

  • Πελάτης Centric: Προσδιορίστε και κατανοήστε τις προσδοκίες των πελατών μας, μετρήστε τις αντιλήψεις των πελατών και εφαρμόστε βελτιώσεις για να αυξήσετε την ικανοποίηση των πελατών.
  • Προϊόντα και λύσεις αιχμής: Παρέχετε προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες εγκαίρως και σε ποιότητα που ανταποκρίνονται ή υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών μας.
  • Δέσμευση όλων: Ενεργοποιήστε και εμπλέξτε τους ανθρώπους μας σε όλα τα επίπεδα σε μια αδιάκοπη προσπάθεια για τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης κατά μήκος της αλυσίδας αξίας από τους προμηθευτές έως τους πελάτες που προσθέτουν αξία στους πελάτες και τις επιχειρήσεις μας, μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης.
  • Ασφάλεια προϊόντων και πλήρης συμμόρφωση: Εγγύηση της ασφάλειας των προϊόντων, της πλήρους συμμόρφωσης και της επίτευξης της ποιότητας που απαιτείται από τις οδηγίες των σχετικών πιστοποιήσεων, σεβόμενοι τις πολιτικές, τις αρχές και τα πρότυπά μας με πλήρη διαφάνεια. Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε τις απαιτήσεις της Οδηγίας ATEX 2014/34/EU και του συστήματος πιστοποίησης IECEx και του ISO 9001:2015, ώστε να είμαστε μια εγγεγραμμένη εταιρεία αξιολογημένης ικανότητας. Η συμμόρφωση με τις διαδικασίες και τα συστήματα που καταγράφονται στις τεκμηριωμένες διαδικασίες ποιότητας μας είναι υποχρεωτική και θα μας επιτρέψει να επιτυγχάνουμε συνεχώς αυτόν τον στόχο.

Συνεχής βελτίωση: Αξιοποιήστε τα δυνατά σημεία των συνεργατών και των προμηθευτών μας για να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα, τις λειτουργίες, τις λύσεις και τις υπηρεσίες μας από το σχεδιασμό προϊόντων έως την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Εκτός από την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών, πρέπει να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε συνεχώς τη σωστή στάση απέναντι σε υψηλά ποιοτικά επιτεύγματα σε όλη την εταιρεία.

Πολιτική ποιότητας-Rheonics

Εικ-1. Rheonics Χάρτης Πολιτικής Ποιότητας

Πιστοποιητικά Ποιότητας

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τα πιστοποιητικά μας.

Πιστοποιητικά
Αναζήτηση